domingo, 27 de septiembre de 2015

As illas gregas e os refuxiados. Enigma

Nestes últimos meses, o nome de varias illas gregas fixéronse coñecidos non por seren destino turístico, senón pola chegada de milleiros de persoas que fuxía das guerras nos seus países. Dúas cuestións para dar por superado o enigma:

  1. Localiza nun mapa do Medirráneo dúas destas illas.
  2. Copia algún verso escrito por alguén que viviu nunha destas illas no S.VII a.C.