martes, 5 de marzo de 2013

Antígona

Ninguén que se achegue á Grecia antiga deixará de deterse na historia desta muller.
O seu nome aparece con certa frecuencia en textos actuais. Aquí queda unha destas referencias ó dilema tráxico ó que se enfrontou.
Para refrescar o mito de Edipo e a súa tráxica descendencia volvemos á recente serie de TVE 2.