miércoles, 9 de noviembre de 2011

Máis sobre a crise grega

Este ano este blog vai durmir. Porén, de cando en vez, recollerei algunhas cousas de especial interese -coma esta-: Pedro Olalla dende Atenas danos esta visión pouco difundida do que está a pasar.